HISTORIA

W oparciu o wspomnienia najstarszych strażaków, można stwierdzić, że jednostka powstała w okresie międzywojennym. Lata 30 były trudnym okresem, nie było łatwo zorganizować jednostki straży pożarnej z powodu braku zainteresowania ze strony władz gminnych oraz niemożliwości uzyskania jakichkolwiek dotacji ze strony państwa.

Założycielami naszej jednostki byli obywatele Jawiszowic: Antoni Dadak, Franciszek Fraś, Ludwik Dadak oraz Stanisław Wyrobek, którzy w roku 1922 założyli pierwszą jednostkę OSP, prawnie zarejestrowaną w roku 1923. Nowo założona jednostka liczyła 20 druhów i z biegiem lat powoli się rozwijała.

W 1925 roku, dzięki wsparciu finansowemu mieszkańców Jawiszowic, zakupiono pierwszą ręczną sikawkę, a urząd gminy zaoferował konie do przewozu tego sprzętu gaśniczego. Już w 1928 roku OSP otrzymała pompę motorową, która usprawniła działania jednostki. W kolejnych latach zainicjowano budowę remizy, na działce ofiarowanej przez Akademię Umiejętności w Krakowie, zakupiono specjalny wóz konny oraz motopompy. Ówczesne plany i rozwój działalności, został przerwany przez wybuch II Wojny Światowej.  Po zakończeniu wojny wieś Jawiszowice zaczyna organizować życie społeczne na nowo, zostaje powołany nowy powojenny Zarząd, następuje naprawa garaży, sprzętu gaśniczego oraz organizacja pierwszych ćwiczeń bojowych. Funkcjonowanie jednostki zależne było od funduszy, tak więc aby utrzymać jednostkę, organizowano dochodowe zabawy taneczne, festyny, rozprowadzano kalendarze.

W 1946 roku jednostka zakupuje pierwszy używany samochód ciężarowy marki Ford, który zostaje przystosowany do potrzeb gaśniczych. Kolejne lata owocują dalszym rozwojem OSP Jawiszowice i czynione są starania budowy właściwej remizy wraz z „Domem Strażaka”. Po zgromadzeniu dokumentacji i zebranie odpowiednich środków finansowych oraz ogromnej pomocy mieszkańców Jawiszowic, w sierpniu 1961 roku, rozpoczynają się prace budowy. W 1965 roku starania o nowy pojazd strażacki zostały zwieńczone sukcesem, a jednostka otrzymuje samochód bojowy „STAR-20”, a z dniem 16 lipiec 1967 roku „Dom Strażaka” zostaje przekazany do użytku.

Przez cały czas trwania OSP, druhowie pamiętali o dobrym wyszkoleniu strażaków, którzy wielokrotnie pokazywali swoje umiejętności na zawodach pożarniczo-gaśniczych, otrzymując nagrody.

Z dniem 13 grudnia 1981 roku następuje zawieszenie działalności związane z ogłoszeniem stanu wojennego w Polsce, lecz po upływie roku i załagodzeniu restrykcji wynikających z tego stanu, wznowiono normalną działalność jednostki.

Lata dziewięćdziesiąte to okres dobudowania tzw. „sali letniej nad garażami”, modernizacji kuchni i ogrzewania gazowego.

W 1991 roku powołana zostaje młodzieżowa orkiestra dęta przy OSP Jawiszowice, która działa do dnia dzisiejszego.

W 1995 roku jednostka zostaje wcielona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wiek XXI przynosi dalszy rozwój jednostki, w roku 2002 otrzymujemy nowy lekki samochód pożarniczy marki „Ducato”. W kolejnych latach druhowie przechodzą dalsze kursy i specjalistyczne szkolenia, a w 2006 roku rozpoczyna się tworzenie Grupy ratownictwa Medycznego.

Po powodzi w 2010 roku która nawiedziła nasz kraj i przyniosła wiele strat materialnych, jednostka otrzymuje łódź ratowniczą, jako docenienie starań w walce z zagrożeniem i zarazem udzielaniem pomocy poszkodowanym. Natomiast 13 grudnia 2012 roku nasza jednostka odebrała w Krakowie, średni samochód pożarniczy marki „Mercedes”. Kolejne lat sprzyjają rozwojowi jednostki, prężnej działalności oraz doskonaleniu druhów.

W roku 2016 nasza jednostka zakupiła karetkę marki „Ducato”, która jest w pełni wyposażona w specjalistyczny sprzęt.