ZARZĄD

Zarząd OSP Jawiszowice :

 1. Józef Szczerbowski – Prezes

 2. Robert Chmielniak – Wiceprezes, Naczelnik

 3. Grzegorz Łuszczek – II Wiceprezes, Z-ca Naczelnika

 4. Iwona Dadak – Skarbnik

 5. Łukasz Korczyk – Sekretarz

 6. Jerzy Dziedzic – Członek Zarządu

 7. Mariusz Jarosz – Członek Zarządu

 8. Tomasz Galoch – Członek Zarządu

 9. Marek Kopijasz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna :

 1. Włodzimierz Sajdak – Przewodniczący Komisji

 2. Krzysztof Dadak – Sekretarz

 3. Robert Adamczyk – Członek Komisji