ZBIÓRKA ULICZNA

Dnia 7 maja 2017r. odbyła się zbiórka uliczna podczas której strażacy zbierali datki na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawiszowicach. Podczas porannych i wieczornych mszy świętych w kościele MBB w Jawiszowicach oraz Św. Marcina w Jawiszowicach, nasi strażacy stali s gaśnicami-puszkami do których zbierali datki, każdy z wiernych otrzymywał od strażaków okolicznościowy znaczek-naklejke.

Za każdy grosz wrzucony do puszki bardzo dziękujemy.