ZABIEZPIECZENIE BIEGU „POLSKA BIEGA

W dniu 20 maja 2017 roku nasza jednostka brała udział w zabezpieczeniu biegu „Polska Biega”
Nasze zadanie polegało na zabezpieczeniu całego odcinka trasy i zablokowanie dróg wraz z jednostką OSP Brzeszcze-Bór oraz policją.
W zabezpieczeniu brała również udział Grupa Medyczna z OSP Jawiszowice które poruszała się karetką za kolumną uczestników biegu czuwając nad ich bezpieczeństwem.