OTWP ELIMINACJE GMINNE

W dniu wczorajszym o godzinie 15:00 w naszej jednostce odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej- Eliminacje Gminne.
W turnieju brało udział 44 uczestników – członkowie MDP z jednostek OSP naszej gminy oraz uczniowie Powiatowego Zespołu nr.6 Szkół Ogólnokształczących i Zawodowych w Brzeszczach. Turniej składał się z dwóch części pisemnej i ustnej, do testu ustnego kwalifiowało się po 5 osób z najlepszym wynikiem egzaminu pisemnego, z każdej kategorii wiekowej. W eliminacjach udział brało 7 członków naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z czego jedna osoba zakwalifikowała się do eliminacji powiatowych w kategorii szkoła ponadgimnazjalna dh. Radosław Garlicki.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników.