KURS RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

W dniu wczorajszym pięcioro ratowników naszej jednostki zdało pozytywnie egzamin z zakresu Ratownictwa Technicznego.
Od 12 czerwca bieżącego roku nasi strażacy uczestniczyli w zajęciach przygotowawczych do egzaminu, organizowanych przez
Państwową Straż Pożarną w Oświęcimiu. Podczas zajęć nasi druhowie wzbogacili się o wiedzę oraz umiejętności z zakresu:
– Wypadków drogowych
– Budowy pojazdów samochodowych
– Hudrauliczne urządzenia ratownicze
– Organizacji akcji ratownictwa technicznego na drogach
– Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów
– Postępowanie w czasie akcji z wystepowaniem substancji niebezpiecznych
– Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacujnych.

Egzamin pozytywnie zaliczyli nastepujący druhowie: Mariusz Jarosz, Łukasz Garlicki, Sebastian Papuga, Patrycja Sanak, Gabriella Wideł.

Gratulujemy !!!

GALERIA ZDJĘĆ